YÖNETİM KURULU/TÜZÜK

YÖNETİM KURULU:
İbrahim Ersoy
Yeşim Sert Karaaslan
Deniz Akagündüz Akgül
Sinan Korukluoğlu
Celal Çamur
  

ÜYELER
Ayşegül Kahvecioğlu
Murat Ayoğlu
Güven Niyazi Yavuz
Eda Pancar
Fatih Batı
Gülben Şahin
Yusuf Kürkçüoğlu
  
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1- Derneğin adı “Sağlık İletişimi Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı :
Madde 2-
Dernek sağlıkla ilgili konularda sağlık iletişimcileri ile sağlık profesyonellerinin birlikteliğini sağlayarak, halkın sağlık konusunda doğru bilgilendirilmesini, sağlığın iyileştirilmesini, sağlık iletişimi konusunda politikalarının geliştirilmesini amaçlar. Dernek, sağlık iletişimcileri ve sağlık profesyonellerini bünyesinde toplayarak, sağlık haberciliği ve sağlık iletişimciliği mesleklerini birer uzmanlık dalı haline getirmek, bu doğrultuda faaliyette bulunmak, bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunmak, katılmak, desteklemek, çeşitli etkinlik ve organizasyonlar yapmak, yaptırmak amacıyla kurulmuştur. Dernek, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirir. Dernek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir.

 

Derneğin Faaliyetleri :
Madde 3-
Sağlık İletişimi Derneği, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık iletişimi ve sağlık haberciliğini vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak benimsetmek, bu yönde üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ilkenin sağlıkla ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlarca benimsenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

b) Her konusu ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren sağlık alanında iletişimci olarak fiilen çalışan iletişimcilerin, muhabirlerin, gazetecilerin meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek..

c) Sağlık profesyonellerine yönelik olarak sağlık iletişimi konusunda eğitim programları düzenlemek.

d) Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

e) Üyelerine sosyal hizmet ve yardımlar yapmak, haklarını korumak.

f) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) ve periyodik olmayan, her ne suretle olursa olsun yayınlar çıkarmak, web üzerinden yayın yapmak, radyo-TV ve bant yayını ile bilgisayar ve diğer teknolojik yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yapmak. Organizasyonlar düzenlemek, Dernekler Yasası çerçevesinde gelir getirici girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurdurmak, Derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetleri üyelerine eşit olarak dağıtmak, amacına uygun kurulu vakıflara üye olmak veya yeni vakıf kuruluşlarına katılmak, tüketim ve konut kooperatifleri kurmak, dinlence ve eğlence tesisleri kurmak veya kurdurmak.

g) Sağlık iletişimi konusunda Kurs, seminer, konferans, panel ve kongre gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

h) Sektörün etik standartlarının belirlenmesine öncülük etmek.

i) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak.

j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

k) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Comments are closed.